Flotte Pescamar (Mozambique)
20 décembre, 2017
Argenova XXIII
20 décembre, 2017

Argenova XXV

Contact

Tesa Díaz-Faes Santiago
Directora de Comunicación Grupo Nueva Pescanova
Tel. +34 610 53 36 50
Beatriz Zabala
Ketchum
Tel. +34 912 04 42 10 / +34 917 02 73 00