Contribución ao desenvolvemento sustentable

En setembro de 2015, a Asemblea Xeral da ONU aprobou a Axenda 2030 para o Desenvolvemento Sustentable, na que se definiron 17 Obxectivos de Desenvolvemento Sustentable (ODS) e 169 metas nun plan de acción en favor das persoas, o planeta e a prosperidade.

Esta axenda recoñece explicitamente o papel do sector privado como motor de produtividade, do crecemento económico inclusivo e da creación de emprego. No Grupo Nueva Pescanova estamos comprometidos con promover un impacto positivo na contorna no que operamos e, baixo esta premisa, recoñecemos a relevancia dos ODS como unha guía para contribuír a alcanzar os retos do desenvolvemento sustentable. Neste sentido, traballamos para aliñar a nosa estratexia empresarial coa Axenda 2030 e medir a nosa contribución aos ODS.

A través do Programa de acción responsable (PAR) recollemos en 2019 un total de 668 accións en 8 países que representan o 96 % dos empregados do Grupo:

 • Na actividade pesqueira, a través de nosas filiais Argenova (A Arxentina), Pescamar (Mozambique) e NovaNam (Namibia).
 • Na acuicultura, a través das empresas Promarisco (Ecuador), Novaguatemala (Guatemala), Camanica (Nicaragua) e Insuíña (España).
 • Na elaboración industrial, coas empresas Novaperú (O Perú) e Pescanova España (España), esta última con cinco centros industriais.

A través das nosas actividades de pesca, acuicultura e elaboración de produtos do mar, no Grupo Nueva Pescanova contribuímos aos 17 ODS. Estamos convencidos do papel que os ODS exercen na sociedade e economía para a mellora da contorna e a calidade de vida das persoas.

Para ler a nosa análise das 668 accións documentadas e consultar outras conclusións descarga AQUÍ o II Informe de Contribución ao Desenvolvemento Sustentable do Grupo Nueva Pescanova 2019.

O impacto que desde o Grupo Nueva Pescanova exercemos sobre os ODS 8, 12 e 9, confirmouse coa ampliación do alcance do noso Programa de actuación responsable desde os 4 países analizados en 2018 ata os 8 países que estudamos en 2019 (descarga AQUÍ o I Informe de contribución ao desenvolvemento sustentable do Grupo Nueva Pescanova 2018).


Número de proxectos de RSC contribuíndo a cada Obxectivo de Desenvolvemento Sustentable nos 8 países analizados nos que o Grupo Nova Pescanova está presente

Obxectivos de Desenvolvemento Sustentable

A nosa estratexia de responsabilidade empresarial adopta un firme compromiso cos 17 Obxectivos de Desenvolvemento Sustentable (ODS) (Descarga AQUÍ os principais proxectos de RSC do Grupo Nova Pescanova clasificados por ODS).

As nosas actuacións teñen  maior incidencia no OBXECTIVO 8 (traballo decente e crecemento económico), no OBXECTIVO 12 (produción e consumo responsables) e no OBXECTIVO 9 (industria, innovación e infraestrutura).

OBXECTIVO 8: Traballo decente e crecemento económico.

(267 ACCIÓNS)

O sector privado ten un papel determinante neste obxectivo, pois é o actor clave en materia de promoción dun emprego decente, inclusivo e sustentable, para alcanzar sociedades xustas e prósperas. Traballamos desde unha perspectiva de igualdade en canto a xénero, idade, raza ou condición, e na formación  ‘das nosas persoas’ co fin de promover a mellora das súas capacidades.

Nos nosos proxectos e accións:

 • Comprometémonos coa responsabilidade laboral, impulsando o emprego 100 % legal, xusto e decente.
 • Cumprimos integralmente as leis laborais aplicables, combatendo todas as formas de traballo forzoso, a escravitude moderna e o traballo infantil.
 • Facilitamos a liberdade de asociación sindical e promovemos o emprego pleno para todos, mediante políticas de inclusión de persoas con capacidades diversas e programas de inclusión de colectivos desfavorecidos.
 • Transversalmente a todas as empresas do Grupo Nova Pescanova, implementamos programas de saúde ocupacional e seguridade no traballo, prevención de accidentes laborais, igualdade, diversidade, identidade e cultura corporativa, desenvolvemento persoal e profesional, e xestión do talento.

Investimos na modernización tecnolóxica e na innovación de procesos e equipos para impulsar o crecemento económico e a produtividade.

OBXECTIVO 12: Produción e consumo responsables

(260 ACCIÓNS)

A eficiencia pasa por xerar a maior produtividade coa menor explotación dos recursos, reducindo a degradación e a contaminación do medio ambiente, e logrando ao mesmo tempo unha mellor calidade de vida.

Os nosos proxectos:

 • Certificamos os procesos de produción para a mellora continua, e implementamos melloras tecnolóxicas para lograr unha xestión máis sustentable e eficiente dos recursos.
 • Xestionamos de forma responsable os residuos xerados, reducindo a contaminación química e biolóxica, controlando as emisións á atmosfera e á auga, e promovendo prácticas de economía circular mediante solucións de valorización.
 • Buscamos a cooperación entre todos os participantes da cadea de subministración.

OBXECTIVO 9: Industria, innovación e infraestrutura

(215 ACCIÓNS)

Investimos en novas tecnoloxías e equipos máis eficientes, favorecendo o uso racional e sustentable dos recursos; ademais da adopción de novos procesos e loxísticas industriais máis limpos e mellorados para ser máis efectivos e eficientes.

Nos nosos proxectos e accións:

 • Traballamos en certificar as nosas instalacións, equipos, procesos e persoas para garantir o máximo grao de calidade, seguridade alimentaria, rastrexabilidade, sustentabilidade e eficiencia.
 • Investimos continuamente na modernización tecnolóxica e na innovación de procesos, equipos e produtos para desenvolver solucións máis sustentables, que utilicen os recursos de forma racional, con tecnoloxías e procesos máis eficientes e limpos.
personas-off-galpersonas-on-gal
producto-on-galproducto-off_gal