Langostinos de acuicultura
27 April, 2021
Reprodución de polbo en acuicultura
2 Xaneiro, 2020

Rodaballos

Contacto

Tesa Díaz-Faes Santiago
Directora de Comunicación Grupo Nueva Pescanova
Tel. +34 610 53 36 50
Beatriz Zabala
Ketchum
Tel. +34 912 04 42 10 / +34 917 02 73 00