Logo marque et groupe
26 décembre, 2019
Logo Pescanova Biomarine Center
26 décembre, 2019

Logo Rodolfos

Contact

Tesa Díaz-Faes Santiago
Directora de Comunicación Grupo Nueva Pescanova
Tel. +34 610 53 36 50
Paloma Fernández
LLYC
Tel. +34 91 563 77 22 (ext. 2111)