Nueva Pescanova no mundo

A nosa presenza esténdese aos catro continentes:

Pescando, cultivando, transformando e dándolles valor engadido aos produtos do mar en 17 fábricas; e vendendo os nosos produtos refrixerados e conxelados en máis de 80 países de todo o mundo a través das nosas oficinas comerciais.