A nosa historia

Referentes desde 1960

2015

Nace o Grupo Nueva Pescanova

 • O Grupo Nueva Pescanova nace en 2015, tras un proceso de refundación societaria de Pescanova S.A. O resultado é unha compañía nova, que herda a historia e logros da súa predecesora, que conta con todos os seus activos e medios materiais e persoais e que renace como Nueva Pescanova, S.L. cun proxecto ilusionante de crecemento e innovación.

2016

 • Creación do Consello de Administración e incorporación do novo conselleiro delegado da compañía.
 • Posta en marcha do Plan estratéxico 2016-2020, co fin de volver poñer a empresa como referente mundial da pesca, cultivo, transformación e comercialización dos produtos do mar.
 • Aprobación do código ético da compañía.

2017

 • Segunda ampliación de capital e a máis relevante: o capital pasa de 12 millóns a máis de 140 millóns de euros.
 • Renovación de logotipo, lanzamento de novos paquetes e produtos innovadores máis adaptados ás novas tendencias do mercado.
 • Investimento de 42,5 millóns de euros para comezar a construción de novos barcos para Namibia e Mozambique ata 2020.
 • Posta en marcha do Pescanova Biomarine Center, cun orzamento de 4,5 millóns de euros.
 • Posta en marcha do proxecto LegoNova e implantación de SAP, que culminará en 2018 cun orzamento de 9 millóns de euros.

2018

 • Ampliación de capital do 15% ao 45% na compañía Abad Overseas con tres plantas procesadoras de lagostino no sueste da India.
 • Compra da sociedade Unickfish en Sudáfrica de venda polo miúdo.
 • Relanzamento da icona Rodolfo Langostino cunha nova gama de lagostinos conxelados e refrixerados.

2019

 • Entrega do primeiro dos sete novos buques da nova frota: o Lalandii 1, destinado á pesca de pescada en Namibia.
 • Peche, por primeira vez na historia, do ciclo de reprodución do polbo en acuicultura por investigadores do Grupo Nova Pescanova.
 • Inicio da transición enerxética nas fábricas do grupo coa instalación da primeira planta solar fotovoltaica en Namibia.
 • Estrea do documental “La Ciudad que Nació del Mar”, que lle dá visibilidade ao labor de RSC da compañía a través do exemplo de desenvolvemento da cidade de Lüderitz (Namibia).
 • A compañía é recoñecida como a primeira empresa pesqueira do mundo pola súa contribución aos ODS.

A grande historia de Pescanova

OS 60

O nacemento dunha nova era na industria pesqueira.
Nace Pescanova.

 • Pescanova naceu en 1960 en Vigo baixo unha pregunta: poderíase capturar o peixe e transportalo desde puntos afastados sen que se deteriorase nos longos meses de travesía
 • Constrúe en 1961 o “Lemos”, o PRIMEIRO BUQUE CONXELADOR DO MUNDO, que empeza a sucar mares revolucionando a industria pesqueira a nivel mundial.
 • Con poucos meses de diferenza, Pescanova bota outros barcos: “Andrade”,“Pambre”, “Doncos”, “Soutomaior” e “Sobroso”. Os buques conxeladores posibilitaron o descubrimento dasmellores pesqueiras do hemisferio sur. A súa evolución propiciou o maior desenvolvemento mundial da industria pesqueira.
 • En 1963 constrúense dous rampleiros: o “Vimianzo” e o “Villalba”, os primeiros buques de España que no canto de pescar por un costado o fan por popa. Unha nova revolución que aumenta a capacidade pesqueira de Pescanova.
 • Pescanova instálase en Chapela (Pontevedra) tras a compra da empresa COPIBA, que secaba e almacenaba bacallau e transformouse en cámaras frigoríficas e área de elaboración, onde se envasaban os filetes de pescada en bolsas comerciais sen desconxelar e estableceuse unha área de produción de toros de pescada, serrando os bloques conxelados a bordo.
 • A finais dos anos 60, Pescanova xa tiña 100 barcos pescando en diversos lugares do mundo.

OS 70

A consolidación e desenvolvemento noutros países

 • Pescanova desenvolve a principal rede loxística de conxelados en España con 60 camións frigoríficos e 100 isotérmicos, que permiten distribuír os produtos por toda España.
 • Anos de expansión internacional, nos que se introduce en diferentes rexións, investindo e creando nelas compañías que axudan ao desenvolvemento das súas comunidades locais.
 • Pescanova convértese no maior armador de occidente, situando a Galicia e a España á cabeza da industria pesqueira do mundo.
 • Nace a icona da compañía e icona publicitaria, Rodolfo Lagostino.
 • Nace o reclamo que identificará posteriormente durante anos a marca Pescanova: “O bo sae ben”.

OS 80

O desenvolvemento lexislativo e a contribución local

 • Acceso a novas augas, estendendo a actividade pesqueira mediante a fundación de empresas en Chile, Arxentina, Australia etc.
 • Participación activa na creación dun marco xurídico para a industria pesqueira en España coa fórmula das empresas mixtas.
 • Os nosos produtos empezan a conquistar mercado en Francia e Portugal, onde se crean filiais.
 • Construción de dúas fábricas para o procesamento de peixe e produtos preparados e precociñados en Pontevedra e A Coruña.
 • Primeiros pasos en acuicultura.

OS 90

A aposta pola sustentabilidade e a acuicultura

 • Forte aposta pola acuicultura cos cultivos de salmón en Chile, de lagostino no sur e de rodaballo no norte de España.
 • Creación de NovaNam Ltd. en Namibia, maior fábrica de procesado de pescada en África e mellor exemplo de apoio e desenvolvemento ás comunidades locais.
 • Pescanova comeza a súa andaina en Italia e EUA.
 • A icona publicitaria Capitán Pescanova irrompe nos fogares como prescritor da marca.
 • Creación doutra icona publicitaria, o Grumete Pescanova.

De 2000 a 2013

 • Potenciación da acuicultura co desenvolvemento e procesado de lagostino vannamei en Nicaragua, Honduras, Guatemala e Ecuador, mediante a compra de diversas sociedades cultivadoras.
 • Consolidación do modelo de integración vertical da compañía: pescamos, cultivamos, transformamos e comercializamos.