Compromiso coas comunidades

Conscientes do valor dos produtos do mar, esforzámonos en colaborar co desenvolvemento de comunidades máis prósperas xerando riqueza, oportunidades de traballo e formación alí onde esteamos presentes.

De acordo co establecido na nosa Política Corporativa de RSC, todas as empresas do Grupo Nueva Pescanova seguen as seguintes directrices nas súas accións no ámbito do Pilar das Comunidades:

 1. Promover e xerar emprego local estable e de calidade (legal, seguro e xusto).
 2. Promover a formación continua e o desenvolvemento profesional de todos os seus empregados.
 3. Investir, de acordo cos criterios e segundo o orzamento do Grupo Nueva Pescanova, en activos de calidade para favorecer a produtividade, a eficiencia e o ambiente de traballo en todos os lugares onde estamos presentes.
 4. Mellorar a calidade de vida nos ambientes nos que estamos presentes.

Gobernanza

Para orientar a nosa acción responsable nas comunidades onde estamos presentes de acordo coa nosa política de RSE, desenvolvemos a Política Corporativa de Cooperación e Asistencia ao Desenvolvemento do Grupo Nueva Pescanova.

O propósito desta política é desenvolver formalmente as áreas de acción e principios que guiarán as actividades de cooperación e axuda para o desenvolvemento das comunidades dos países onde estamos presentes, maximizando o valor creado para a comunidade e a confianza dos nosos grupos de interese.

De acordo coa política mencionada, as iniciativas que as empresas do Grupo emprenden para a cooperación e axuda ao desenvolvemento axustaranse ás áreas de negocio do Grupo e estarán expresamente dirixidas ás seguintes áreas de actuación:

 • Traballo
 • Educación.
 • Medio natural.
 • Axuda humanitaria.

As accións de cooperación e axuda ao desenvolvemento implementaranse mediante colaboracións en proxectos específicos de carácter público ou privado, que deberán ser seleccionados en función dos seguintes criterios:

 • Visión da colaboración a longo prazo coa comunidade.
 • Aliñamento cos intereses do Grupo, a súa imaxe pública e a reputación corporativa.
 • Boa reputación e experiencia na xestión dos socios/ONG encargados de implementar os proxectos.
 • Transparencia no seguimento e medición de proxectos.
 • Sostibilidade da colaboración no ámbito económico evitando a dependencia.
 • As contribucións poden ser monetarias, en produto ou no tempo dos seus empregados. Neste último caso, o Grupo promoverá o compromiso dos seus traballadores coa acción voluntaria.
 • Dispoñibilidade da partida orzamentaria.

Emprego local

Comprometémonos coa promoción e xeración de emprego local estable e de calidade (legal, seguro e xusto), e fomentamos a formación continua e o desenvolvemento profesional.

Investimento en activos de calidade

Estamos comprometidos no investimento continuo en activos de calidade para favorecer a produtividade, eficiencia, e contorna laboral en todos os lugares nos que estamos presentes.

Obra social

Estamos comprometidos na mellora da calidade de vida das contornas nas que estamos presentes, e para iso apoiamos accións e programas de mellora educativa e benestar, así como investimento nas infraestruturas necesarias.

En España

 • Doazóns á Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL), no marco da campaña promovida pola Fundación Alimentum o “Día da Alimentación Solidaria”.
 • Colaboración con varios bancos de alimentos en España mediante a doazón de diferentes produtos do mar.
 • Participación activa en plans de hábitos de vida saudables e campañas de saúde.
 • Plan anual de incorporación de emprego para mozos graduados desde 2015.
 • Colaboracións con centros de investigación de universidades, maioritariamente en temas de enxeñería e eficiencia industrial, medio ambiente e sustentabilidade.

En Namibia, a través de NovaNam

 • Gardería NovaNam en Lüderitz con servizo de autobús e comedor. 80 nenos ata 5 anos, fillos dos empregados. Staff de 7 persoas.
 • Casas de anciáns en Lüderitz. Contribución con achega de alimentos a The Helping Hands en Nautilus e Hermine Old Age House.
 • Proxecto de Housing en Lüderitz. Construción de 59 vivendas para os traballadores. Apoio financeiro aos empregados para compra das súas casas a través da Empresa Nacional de Vivenda.
 • Clínicas de Lüderitz e Walvis Bay con tres enfermeiras rexistradas para asistencia in situ, dispensa de medicación e asesoramento aos traballadores.
 • Peixería en Lüderitz, onde vendemos directamente aos cidadáns e a outras tendas, así como un restaurante take-away (Captain Macarena) especializado en peixe.
 • Contribución económica a eventos puntuais, como o festival de Tilapia de Ntunda, o festival de cangrexo de río en Lüderitz, e a celebración en Londres do 25 aniversario da Independencia de Namibia.
 • Contribución económica anual ao equipo masculino de fútbol NovaNam en Lüderitz maioritariamente composta por empregados NovaNam, e ao equipo feminino de netball, con 100 % empregadas NovaNam.
 • Organización do “Día da Diversión” en Lüderitz e Walvis Bay, que inclúe actividades para os empregados e nenos como bailes tradicionais, xogos e inchables para os máis pequenos, grellada para os empregados, competicións de deportes e entrega de premios para aqueles empregados que se retiraron ese ano.
 • Contribución económica anual a outros eventos deportivos, como a competición de golf en Swakopmund e a competición internacional de kitesurf Lüderitz Speed Challenge.

En Mozambique, a través de Pescamar

 • Compromiso de abastecemento dos mercados locais de proteína de produtos do mar.
 • Desenvolvemento de provedores locais para a subministración de bens e servizos.
 • Acceso a vivenda digna a través de acordos coas principais entidades financeiras do país para o financiamento para compra de vivenda aos empregados.
 • Colaboracións coa Escola Náutico-Pesqueira de Mozambique, a través da achega de docentes e coa oferta de prácticas aos seus alumnos.
 • Colaboración con diferentes escolas, universidades e organismos para desenvolvemento de profesionais cos que mantén acordos para o emprego de persoas recentemente tituladas en proxectos de prácticas e bolsas: Universidade Católica de Moçambique, Agence Française de Développement, ESSOR Centro de Formação Profissional da Beira, Centro de Formação Profissional Emiliani, Direcção Nacional do Ensino Técnico Profissional, Escola Industrial e Comercial 25 de Junho, Escola Profissional de Chimoio, Instituto Industrial e Comercial dá Beira, Marinha de Guerra de Moçambique, Universidade Zambeze Young África.

En Nicaragua, a través de Camanica

 • Concesión de bolsas de estudo a empregados, xornadas internas de formación específica.
 • Cooperación coa ONG “Solidariedade Galega” no transporte de material a Nicaragua. Contedores con pupitres, mesas de profesores, cadeiras, encerados, libros de lectura e de texto, xogos e outro material escolar para diferentes escolas na rexión de Chinandega (a zona onde se atopan situadas a maioría das granxas de Camanica).
 • Programa formativo dirixido a pequenas e medianas cooperativas do sector acuícola da zona, co obxectivo de darlles a coñecer as últimas tendencias e novidades en materia de biodiversidade, bioseguridade e rastrexabilidade.
 • No ano 2012 inaugurouse o Proxecto Costura e, no ano 2014, as mulleres do devandito proxecto formaron a súa propia cooperativa. A empresa contrata os seus servizos para a confección dos seus uniformes.
 • Programa de Educación Ambiental Camanica (PEAC) dirixido a escolas, doazóns ao Ministerio de Ambiente e Recursos Naturais (MARENA), o Convenio co Instituto de Capacitación, Investigación e Desenvolvemento Ambiental (CIDEA) da Universidade Centroamericana (UCA) incluído o Programa Camanica-UNA para a elaboración de biogás, o Convenio de colaboración con Alcaldía de Nagarote e Fundenic para programa de reciclaxe en escolas.
 • Doazón ás escolas e centros da rexión de equipos informáticos, a celebración da Feira da reciclaxe, xunto co apoio a proxectos sociais como “Un Teito para o meu País” (iniciativa para construír vivendas para familias de escasos recursos), e a creación dun viveiro de plantas que abastece tanto ás comunidades contiguas como a todas as alcaldías e escolas da zona.
 • Organización de distintas actividades, como a celebración do Día da Muller, do Pai ou da Nai, a festa anual para conmemorar o peche de ciclo produtivo do lagostino, o concurso de debuxo infantil, ou a celebración do Nadal con fillos de traballadores.
 • Coas comunidades onde están situadas as súas granxas produtivas e o centro de procesado Camanica organiza actividades como a Semana do Discapacitado, o Programa de limpeza de praias en Corinto ou de limpeza e reforestación no Rio Acome, que levan a cabo voluntarios da compañía e inclúe o recoñecemento das autoridades locais.
 • Convenio de Préstamo Camanica-Banpro para lles facilitar aos empregados a concesión de recursos económicos por parte desta entidade financeira.
 • Programa de obtención de préstamos para acceder a unha vivenda, axuda para emerxencias persoais ou seguro colectivo de vida.
 • Campaña de doazón de lentes e produtos oftalmolóxicos, atención clínica ambulatoria e recoñecementos de saúde.
 • Contribución económica a equipos de softbol feminino, baseball, fútbol, ping-pong e xadrez.

En Guatemala, a través de NovaGuatemala

 • Xestión a través de Fundanova do Colexio CEPAC de Champerico, onde cursan os seus estudos máis de 500 nenos e novos, e no que se imparten clases de alfabetización para adultos.
 • Campañas de educación ambiental ás que se suman accións no ámbito da saúde e de apoio á construción de vivendas para persoas necesitadas.

En Ecuador, a través de Promarisco

 • Programa de educación de adultos.
 • Achegas económicas:
  • A misións e fogares de anciáns e doazón de mesas e cadeiras.
  • Para a compra de útiles escolares para nenos da Isla Trinitaria.
  • Ao Centro de Investigación Fronteiras da Ciencia (CIFC) para a compra de material científico para Proxecto MATSYTA-Construción de equipo de estimulación temperá para nenos cegos de nacemento.
  • Para a construción do Cuartel de Corpo de Bombeiros Tonchigüe-Esmeraldas.
 • Entrega de racións alimenticias, artigos de hixiene e limpeza, xunto coa Dirección Provincial de Xestións de Riscos, a varias familias afectadas pola estación invernal en cantón Praias.
 • Promarisco recibiu recoñecemento por parte do Instituto Ecuatoriano de Seguridade Social (IESS) polo cumprimento de achegas patronais e por contribuír ao benestar dos seus traballadores e fortalecemento da Seguridade Social na Provincia de Guayas.
 • Entrega de xoguetes a distintas asociacións: Asociación de Pequenos Agricultores en Porto Fondo; Comuna Real na provincia de Santa Elena; Parroquia Jose Luís Tamayo (Muey) Cantón Salinas.
 • Campañas de vixilancia de saúde dos empregados, primeiros auxilios, nutrición e inmunización.

En USA, a través de Pescanova USA

 • Doazón ao South Florida National Parks Trust para beneficiar os parques nacionais do sur da Florida, que se aplicará durante tres anos para apoiar programas e proxectos nos catro parques nacionais do sur da Florida, incluído o Parque Nacional Biscayne, o parque mariño máis grande do sistema de parques nacionais.
 • Lanzamento en 2012 do programa Domestic Seafood Heritage en colaboración coa Universidade de Florida, deseñado para recoñecer e elevar o apoio aos procesadores tradicionais e as colleitas que se mantiveron dedicadas á produción de alimentos de pesqueiras mariñas costeiras locais.
planetaplaneta_on
personas-off-galpersonas-on-gal
producto-on-galproducto-off_gal
comunidadescomunidades-on