Calidade

A cultura da calidade e da excelencia alimentaria forman parte da razón de ser do Grupo Nueva Pescanova. O control de toda a cadea de valor dos produtos do mar, desde a orixe ata a venda, permítenos garantir o máximo control e rastrexabilidade sobre o produto.

A nosa política de calidade e inocuidade alimentaria afecta a todos os procesos e áreas da compañía cun único obxectivo: levar á mesa de millóns de fogares os mellores produtos do mar, independentemente do seu lugar de captura ou cultivo, mantendo a súa frescura e garantindo todas as súas calidades para unha alimentación rica e saudable.

Garantimos a seguridade alimentaria, calidade e cumprimento legal, a través do respecto das nosas políticas e normas internas, da implantación e certificación por organismos independentes, dos nosos sistemas de calidade e medio ambiente, baseados en normas recoñecidas a nivel internacional e a esixencia de criterios similares aos nosos provedores.