O compromiso coas comunidades

Conscientes do valor dos produtos do mar, esforzámonos en colaborar co desenvolvemento de comunidades máis prósperas xerando riqueza, oportunidades de traballo e formación alí onde estamos presentes.

O Grupo Nueva Pescanova liderou en España o proceso lexislativo das empresas pesqueiras conxuntas e colaborou cos países ribeiregos nos seus propios desenvolvementos. Estamos presentes en países nos que xeramos riqueza e levamos benestar, en zonas xeralmente rurais, que viron como as súas poboacións desenvolvéronse grazas á presenza do Grupo.

Emprego local

Comprometémonos coa promoción e xeración de emprego local estable e de calidade (legal, seguro e xusto), e fomentamos a formación continua e o desenvolvemento profesional.

Investimento en activos de calidade

Estamos comprometidos no investimento continuo en activos de calidade para favorecer a produtividade, eficiencia, e contorna laboral en todos os lugares nos que estamos presentes.

Obra social

Estamos comprometidos na mellora da calidade de vida das contornas nas que estamos presentes, e para iso apoiamos accións e programas de mellora educativa e benestar, así como investimento nas infraestruturas necesarias.

En España

 • Doazóns á Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL), no marco da campaña promovida pola Fundación Alimentum o “Día da Alimentación Solidaria”.
 • Colaboración con varios bancos de alimentos en España mediante a doazón de diferentes produtos do mar.
 • Participación activa en plans de hábitos de vida saudables e campañas de saúde.
 • Plan anual de incorporación de emprego para mozos graduados desde 2015.
 • Colaboracións con centros de investigación de universidades, maioritariamente en temas de enxeñería e eficiencia industrial, medio ambiente e sustentabilidade.

En Namibia, a través de NovaNam

 • Gardería NovaNam en Lüderitz con servizo de autobús e comedor. 80 nenos ata 5 anos, fillos dos empregados. Staff de 7 persoas.
 • Casas de anciáns en Lüderitz. Contribución con achega de alimentos a The Helping Hands en Nautilus e Hermine Old Age House.
 • Proxecto de Housing en Lüderitz. Construción de 59 vivendas para os traballadores. Apoio financeiro aos empregados para compra das súas casas a través da Empresa Nacional de Vivenda.
 • Clínicas de Lüderitz e Walvis Bay con tres enfermeiras rexistradas para asistencia in situ, dispensa de medicación e asesoramento aos traballadores.
 • Peixería en Lüderitz, onde vendemos directamente aos cidadáns e a outras tendas, así como un restaurante take-away (Captain Macarena) especializado en peixe.
 • Contribución económica a eventos puntuais, como o festival de Tilapia de Ntunda, o festival de cangrexo de río en Lüderitz, e a celebración en Londres do 25 aniversario da Independencia de Namibia.
 • Contribución económica anual ao equipo masculino de fútbol NovaNam en Lüderitz maioritariamente composta por empregados NovaNam, e ao equipo feminino de netball, con 100 % empregadas NovaNam.
 • Organización do “Día da Diversión” en Lüderitz e Walvis Bay, que inclúe actividades para os empregados e nenos como bailes tradicionais, xogos e inchables para os máis pequenos, grellada para os empregados, competicións de deportes e entrega de premios para aqueles empregados que se retiraron ese ano.
 • Contribución económica anual a outros eventos deportivos, como a competición de golf en Swakopmund e a competición internacional de kitesurf Lüderitz Speed Challenge.

En Mozambique, a través de Pescamar

 • Compromiso de abastecemento dos mercados locais de proteína de produtos do mar.
 • Desenvolvemento de provedores locais para a subministración de bens e servizos.
 • Acceso a vivenda digna a través de acordos coas principais entidades financeiras do país para o financiamento para compra de vivenda aos empregados.
 • Colaboracións coa Escola Náutico-Pesqueira de Mozambique, a través da achega de docentes e coa oferta de prácticas aos seus alumnos.
 • Colaboración con diferentes escolas, universidades e organismos para desenvolvemento de profesionais cos que mantén acordos para o emprego de persoas recentemente tituladas en proxectos de prácticas e bolsas: Universidade Católica de Moçambique, Agence Française de Développement, ESSOR Centro de Formação Profissional da Beira, Centro de Formação Profissional Emiliani, Direcção Nacional do Ensino Técnico Profissional, Escola Industrial e Comercial 25 de Junho, Escola Profissional de Chimoio, Instituto Industrial e Comercial dá Beira, Marinha de Guerra de Moçambique, Universidade Zambeze Young África.

En Nicaragua, a través de Camanica

 • Concesión de bolsas de estudo a empregados, xornadas internas de formación específica.
 • Cooperación coa ONG “Solidariedade Galega” no transporte de material a Nicaragua. Contedores con pupitres, mesas de profesores, cadeiras, encerados, libros de lectura e de texto, xogos e outro material escolar para diferentes escolas na rexión de Chinandega (a zona onde se atopan situadas a maioría das granxas de Camanica).
 • Programa formativo dirixido a pequenas e medianas cooperativas do sector acuícola da zona, co obxectivo de darlles a coñecer as últimas tendencias e novidades en materia de biodiversidade, bioseguridade e rastrexabilidade.
 • No ano 2012 inaugurouse o Proxecto Costura e, no ano 2014, as mulleres do devandito proxecto formaron a súa propia cooperativa. A empresa contrata os seus servizos para a confección dos seus uniformes.
 • Programa de Educación Ambiental Camanica (PEAC) dirixido a escolas, doazóns ao Ministerio de Ambiente e Recursos Naturais (MARENA), o Convenio co Instituto de Capacitación, Investigación e Desenvolvemento Ambiental (CIDEA) da Universidade Centroamericana (UCA) incluído o Programa Camanica-UNA para a elaboración de biogás, o Convenio de colaboración con Alcaldía de Nagarote e Fundenic para programa de reciclaxe en escolas.
 • Doazón ás escolas e centros da rexión de equipos informáticos, a celebración da Feira da reciclaxe, xunto co apoio a proxectos sociais como “Un Teito para o meu País” (iniciativa para construír vivendas para familias de escasos recursos), e a creación dun viveiro de plantas que abastece tanto ás comunidades contiguas como a todas as alcaldías e escolas da zona.
 • Organización de distintas actividades, como a celebración do Día da Muller, do Pai ou da Nai, a festa anual para conmemorar o peche de ciclo produtivo do lagostino, o concurso de debuxo infantil, ou a celebración do Nadal con fillos de traballadores.
 • Coas comunidades onde están situadas as súas granxas produtivas e o centro de procesado Camanica organiza actividades como a Semana do Discapacitado, o Programa de limpeza de praias en Corinto ou de limpeza e reforestación no Rio Acome, que levan a cabo voluntarios da compañía e inclúe o recoñecemento das autoridades locais.
 • Convenio de Préstamo Camanica-Banpro para lles facilitar aos empregados a concesión de recursos económicos por parte desta entidade financeira.
 • Programa de obtención de préstamos para acceder a unha vivenda, axuda para emerxencias persoais ou seguro colectivo de vida.
 • Campaña de doazón de lentes e produtos oftalmolóxicos, atención clínica ambulatoria e recoñecementos de saúde.
 • Contribución económica a equipos de softbol feminino, baseball, fútbol, ping-pong e xadrez.

En Guatemala, a través de NovaGuatemala

 • Xestión a través de Fundanova do Colexio CEPAC de Champerico, onde cursan os seus estudos máis de 500 nenos e novos, e no que se imparten clases de alfabetización para adultos.
 • Campañas de educación ambiental ás que se suman accións no ámbito da saúde e de apoio á construción de vivendas para persoas necesitadas.

En Ecuador, a través de Promarisco

 • Programa de educación de adultos.
 • Achegas económicas:
  • A misións e fogares de anciáns e doazón de mesas e cadeiras.
  • Para a compra de útiles escolares para nenos da Isla Trinitaria.
  • Ao Centro de Investigación Fronteiras da Ciencia (CIFC) para a compra de material científico para Proxecto MATSYTA-Construción de equipo de estimulación temperá para nenos cegos de nacemento.
  • Para a construción do Cuartel de Corpo de Bombeiros Tonchigüe-Esmeraldas.
 • Entrega de racións alimenticias, artigos de hixiene e limpeza, xunto coa Dirección Provincial de Xestións de Riscos, a varias familias afectadas pola estación invernal en cantón Praias.
 • Promarisco recibiu recoñecemento por parte do Instituto Ecuatoriano de Seguridade Social (IESS) polo cumprimento de achegas patronais e por contribuír ao benestar dos seus traballadores e fortalecemento da Seguridade Social na Provincia de Guayas.
 • Entrega de xoguetes a distintas asociacións: Asociación de Pequenos Agricultores en Porto Fondo; Comuna Real na provincia de Santa Elena; Parroquia Jose Luís Tamayo (Muey) Cantón Salinas.
 • Campañas de vixilancia de saúde dos empregados, primeiros auxilios, nutrición e inmunización.

En USA, a través de Pescanova USA

 • Doazón ao South Florida National Parks Trust para beneficiar os parques nacionais do sur da Florida, que se aplicará durante tres anos para apoiar programas e proxectos nos catro parques nacionais do sur da Florida, incluído o Parque Nacional Biscayne, o parque mariño máis grande do sistema de parques nacionais.
 • Lanzamento en 2012 do programa Domestic Seafood Heritage en colaboración coa Universidade de Florida, deseñado para recoñecer e elevar o apoio aos procesadores tradicionais e as colleitas que se mantiveron dedicadas á produción de alimentos de pesqueiras mariñas costeiras locais.
personas-off-galpersonas-on-gal
producto-on-galproducto-off_gal