Instalación fotovoltaica en Chapela
27 April, 2021
Fachada Nueva Pescanova en Chapela (Redondela) (2)
26 Decembro, 2019

Instalación fotovoltaica na fábrica de Namibia

created by dji camera

created by dji camera

Contacto

Tesa Díaz-Faes Santiago
Directora de Comunicación Grupo Nueva Pescanova
Tel. +34 610 53 36 50
Paloma Fernández
LLYC
Tel. +34 91 563 77 22 (ext. 2111)