Instalación fotovoltaica en Chapela
27 abril, 2021
Fachada Nueva Pescanova en Chapela (Redondela) (2)
26 diciembre, 2019

Instalación fotovoltaica en la fábrica de Namibia

created by dji camera

created by dji camera

Contacto

Tesa Díaz-Faes Santiago
Directora de Comunicación Grupo Nueva Pescanova
Tel. +34 610 53 36 50
Beatriz Zabala
Ketchum
Tel. +34 912 04 42 10 / +34 917 02 73 00