Marco_Nieto

Marco Nieto Montero

Conselleiro


Marco Nieto é licenciado en Administración e Dirección de Empresas pola Universidade de Gales. Conta cun mestrado en Mercados Bolsistas e Derivados Financeiros pola FUE-UNED, en Dirección e Xestión de Negocios Internacionais pola Escola de Negocios Caixanova e un Diploma de Estudos Avanzados (Master of Philosophy) na especialidade de Organización de Empresas pola Universidade de Vigo.

Nieto Montero desenvolveu a súa carreira profesional no sector bancario no que ocupou distintos postos de responsabilidade. Así, en 1999 entrou a formar parte do equipo de Caixanova como analista financeiro e de mercados, foi nomeado director de Análise de Risco de Crédito Expansión en 2007 e en 2009 asumiu a Dirección de Análise de Risco de Crédito. Tras a fusión con Caixa Galicia en 2010, pasa a liderar a Dirección de Control de Risco de Crédito de Novacaixagalicia e, coa conversión en entidade bancaria en 2011 baixo o nome de NCG Banco, é nomeado director de Control e Seguimento de Risco de Crédito. Desde 2014 é Director de Seguimento de Crédito en ABANCA.

Ademais, e en representación de ABANCA, é membro dos consellos de Administración da Sociedade de Garantía Recíproca das Provincias de Pontevedra e Ourense (SOGARPO), da Sociedade de Garantía Recíproca das Provincias de Coruña e Lugo (AFIGAL), e da Sociedade de Capital Risco SODIGA SCR. En xuño de 2019 incorpórase ao Consello de Administración de Nueva Pescanova S.L.