Programa de Compensación Ambiental

Hai moitos exemplos de como as actividades humanas se benefician dos bens e servizos que ofrece o capital natural.

Consideramos fundamental conservar a dispoñibilidade dos recursos naturais, a diversidade biolóxica e os servizos ecosistémicos de abastecemento (ex. produción de alimentos, fibra, auga), regulación (ex. clima, enfermidades, riscos naturais), apoio (ex. ciclo de nutrientes, polinización dos cultivos) e culturais (ex. valores espirituais, estéticos, recreativos), para garantir a produción e rexeneración dos beneficios ecosistémicos dos que todos dependemos.

Distinguimos entre a compensación dos impactos xerados polo esgotamento dos recursos naturais e a emisión de contaminantes, así como tamén a compensación da potencial perda de biodiversidade derivada das actividades humanas. Centrámonos en restaurar hábitats e poboacións de especies que poidan verse afectadas negativamente polas nosas actividades ou presenza, ademais de contribuír á restauración das funcións ecolóxicas. Para iso, comprometémonos a implementar medidas compensatorias capaces de salvagardar a capacidade produtiva e rexenerativa dos ecosistemas e garantir os servizos asociados, ou repoñendo recursos similares aos afectados.

Aliñados con estas medidas, e inspirados nos principios das nosas políticas de Responsabilidade Social Corporativa e Sustentabilidade, establecemos o Programa de Compensación Ambiental do Grupo Nueva Pescanova.

planetaplaneta_on
personas-off-galpersonas-on-gal
producto-on-galproducto-off_gal
comunidadescomunidades-on