Análise de materialidade

No Grupo Nueva Pescanova traballamos na recompilación de todos os proxectos e as accións realizadas pola nosa empresa en catro países piloto: Ecuador, Guatemala, Nicaragua e Namibia.

En total, identificamos e clasificamos 226 proxectos enfocados de responsabilidade social Corporativa (RSC). A análise de materialidade identifica dous aspectos materiais moi relevantes e determinantes para nós: a seguridade alimentaria dos nosos produtos e a seguridade e saúde laboral dos nosos empregados. A estes dous factores engádense aspectos enfocados na redución do consumo, a responsabilidade laboral, o respecto polo medio ambiente, a gobernanza e a calidade dos nosos produtos.

Dada a súa alta relevancia, estes sete aspectos comparten a mesma necesidade urxente de implementación en forma de plans, proxectos e accións sobre o terreo. Os 4 principios guía da nosa RSC (planeta, persoas, produto e comunidades) aplícanse directamente nos proxectos que desenvolvemos nos catro países analizados cunha media de 18, 22, 6 e 11 iniciativas, respectivamente, o que demostra a transversalidade da RSC a nivel global.

O exercicio de análise e os resultados obtidos foron positivos tendo en conta que se trata do primeiro exercicio destas características que levamos a cabo. A partir de aquí, o noso obxectivo é realizar esta análise de forma periódica para asegurar que a nosa estratexia sempre estea aliñada coas expectativas dos nosos grupos de interese.

A matriz de materialidade permítenos valorar a relevancia dos diferentes proxectos a partir da priorización feita por parte dos grupos de interese, tanto internos como externos. A partir da súa priorización e ponderación, a matriz de materialidade permite identificar de forma sinxela e visual aqueles aspectos máis relevantes para o noso Plan Director de RSC.

A matriz de materialidade resultante do estudo é a seguinte (Descarga AQUÍ o Informe de análise de materialidade).

personas-off-galpersonas-on-gal
producto-on-galproducto-off_gal