Pescanova Blue

En liña coa política corporativa de sustentabilidade do Grupo, o programa de sustentabilidade ‘Pescanova Blue’ é a resposta operacional ao noso programa de RSC (planeta, persoas, produto e comunidades) e tradúcese en cinco principios:

  • Subministración responsable: pescamos, cultivamos e elaboramos de forma sustentable respectando o planeta.
  • Responsabilidade laboral: apostamos pola diversidade, a seguridade e o crecemento persoal e profesional das persoas.
  • Operacións responsables: asegurámonos de que os nosos produtos contribúen positivamente á saúde e benestar dos nosos consumidores.
  • Relacións responsables: contribuímos positivamente á calidade de vida das comunidades nas que vivimos e traballamos.
  • Comportamento ético e cumprimento: aseguramos o cumprimento de todos os requisitos éticos e legais.

En resumo, contamos cun plan integrado de iniciativas deseñadas para conducir e documentar a nosa actuación responsable e o uso sustentable dos recursos naturais.

O noso Plan director de RSC e Estratexia de sustentabilidade están aliñados cos Obxectivos de Desenvolvemento Sustentable (ODS) da Axenda 2030 da Organización das Nacións Unidas (ONU). O noso compromiso cos ODS forma parte da nosa estratexia de desenvolvemento empresarial e está intimamente ligado ao modelo de integración vertical desde as orixes aos mercados, tanto da área de negocio pesqueiro como de cultivo de produtos do mar.

personas-off-galpersonas-on-gal
producto-on-galproducto-off_gal