Programa de Actuación Responsable

A partir do plan director de RSC do Grupo Nueva Pescanova, os seus catro alicerces e a súa estrutura de gobernanza, deseñamos o Programa de Actuación Responsable (PAR).

O PAR ten como obxectivo dirixir a actuación responsable das actividades pesqueira, acuícola, industrial e comercial do Grupo en cada un dos países nos que operamos (descarga AQUÍ o Informe 2019 do Programa de actuación responsable do Grupo Nueva Pescanova).

A actuación responsable do Grupo Nova Pescanova construímola sobre 4 plans xerais: Un Planeta Común, As Persoas Primeiro, Produto Excelente e Crecemos Xuntos coas Comunidades, e 12 plans específicos asociados aos aspectos materiais definidos no Informe de Materialidade (ver Análise de Materialidade do Grupo Nueva Pescanova).

Co Programa de actuación responsable, no Grupo Nova Pescanova contribuímos á sustentabilidade ambiental, social e económica da nosa contorna, naqueles países e comunidades nos que estamos presentes e con iso aos Obxectivos de Desenvolvemento Sustentable (ODS) da Axenda 2030 da ONU (ver Contribución ao Desenvolvemento Sustentable do Grupo Nueva Pescanova).

personas-off-galpersonas-on-gal
producto-on-galproducto-off_gal