Contribución ao desenvolvemento sustentable

Aliñados coa Axenda 2030 da ONU

No Grupo Nueva Pescanova recoñecemos a relevancia da Axenda 2030 da ONU para o Desenvolvemento Sostible, como unha guía para contribuír a alcanzar os retos do desenvolvemento sostible.

Nela, definíronse os 17 Obxectivos de Desenvolvemento Sostible (ODS) e recoñécese explicitamente o papel do sector privado como motor de produtividade, do crecemento económico inclusivo e da creación de emprego.

Neste sentido, traballamos para aliñar a nosa estratexia empresarial coa Axenda 2030, medir a nosa contribución aos ODS e así promover un impacto positivo na contorna na que operamos.

O Pacto Mundial da ONU

Como membros participantes da Rede Española do Pacto Mundial, incorporámonos á iniciativa voluntaria do Global Compact das Nacións Unidas para implementar os principios de sustentabilidade universais e tomar medidas para apoiar os obxectivos da ONU.

Asinamos e adoptamos os 10 Principios do Pacto Mundial referente aos Dereitos Humanos, os Dereitos Laborais, o Medio Ambiente e a Loita contra a Corrupción, incorporándoos na nosa estratexia, gobernanza e accións cotiás. Así, establecemos unha cultura de integridade que nos obriga ao cumprimento das responsabilidades básicas coas persoas e o planeta.

Estes 10 Principios derívanse da Declaración Universal de Dereitos Humanos, a Declaración da Organización Internacional do Traballo sobre os Principios e Dereitos Fundamentais no Traballo, a Declaración de Río sobre o Medio Ambiente e o Desenvolvemento e a Convención das Nacións Unidas contra a Corrupción.

Principios para un Océano Sostible

Somos conscientes da responsabilidade compartida das empresas para emprender as accións necesarias para asegurar un océano saudable e produtivo. Por iso adherímonos aos Principios para un Océano Sostible, co obxectivo de promover o benestar do océano para as xeracións actuais e futuras.

Facemos estes 9 principios parte da nosa estratexia, e compartimos as 5 metas para un océano saudable e produtivo, en particular no referido aos produtos do mar sostibles para o que traballamos para ofrecer aos mercados a trazabilidade total de todos os produtos do mar coa marca PESCANOVA, xa sexan estes procedentes da pesca ou da acuicultura, de produción propia ou de provedores terceiros.

Formamos parte do Global Dialogue Seafood Traceability (GDST) desde outubro de 2020, e adoptamos o seu estándar GDST 1.0 para implantación inmediata e progresiva nos nosos produtos ata o final de 2024, para o que colaboramos con IBM no desenvolvemento de devandito estándar na súa plataforma IBM Food Trust.

Ambición climática

Compartimos a visión do Pacto Mundial de ONU de que nos enfrontamos a unha emerxencia climática con impactos irreversibles para as persoas e os sistemas naturais que nos sustentan e facémonos eco da chamada do secretario xeral da ONU, António Guterres, a todas as partes interesadas en construír “unha verdadeira coalición mundial en prol da neutralidade en carbono para 2050” e forxar un mundo máis sostible e equitativo.

Por iso, adherímonos á campaña Business Ambition for 1.5°C da Science Based Targets initiative (SBTi) e do Pacto Mundial, asinando o compromiso para alcanzar emisións netas nulas en 2050. Puxemos en marcha un plan de descarbonización para mellorar a nosa eficiencia enerxética, transitar cara enerxías renovables e máis limpas, e en reducir as nosas emisións de GEI.

Finanzas sostibles

Unímonos ao Grupo de Traballo de CFO para os ODS do Pacto Mundial que é unha plataforma mundial multisectorial de diálogo entre os diferentes Chief Financial Officer (Directores Financeiros) de empresas responsables, cuxo obxectivo é o de promover estratexias innovadoras para mobilizar as finanzas sostibles e os investimentos escalables para a consecución dos ODS.

Contribución ao desenvolvemento sostible

Estamos convencidos do papel que os ODS exercen na sociedade e economía para a mellora da contorna e da calidade de vida das persoas. Contribuímos con solucións creativas e innovadoras con impacto positivo para o desenvolvemento sostible. Coñece algunhas das nosas Boas Prácticas na plataforma da Rede Española do Pacto Mundial.

No Grupo Nueva Pescanova contribuímos aos 17 ODS a través do conxunto das accións responsables realizadas polas empresas do Grupo en varios países. A través do Programa de Acción Responsable (PAR) identificamos as accións e proxectos, con vistas a cuantificar o seu impacto e a contribución aos ODS, das nosas empresas:

  • Pesqueiras, en Arxentina (Argenova), Mozambique (Pescamar) e Namibia (Novanam).
  • Acuícolas, en Ecuador (Promarisco), Guatemala (Novaguatemala), Nicaragua (Camanica) e España (Insuiña).
  • Elaboradoras de produtos do mar, en Irlanda (Eiranova), Perú (Novaperu) e España (Pescanova España), esta última con cinco centros industriais.
  • Comerciais, en Brasil (Pescanova Brasil), Estados Unidos (Pescanova USA), Francia (Nueva Pescanova France), Grecia (Pescanova Hellas), Italia (Pescanova Italia), Portugal (Pescanova Portugal), Sudáfrica (Pescanova Sudáfrica) e España (Pescanova España).

O Grupo Nueva Pescanova contribúe de forma significativa aos ODS 8, 10 e 12.


Número de accións con indicadores de impacto cuantificado (1.295) que contribúen aos ODS.

Para ler o detalle da nosa contribución aos ODS a través das accións responsables e documentadas, descarga o Informe de Contribución ao Desenvolvemento Sostible do Grupo Nueva Pescanova 2021. Tamén podes acceder ao 2020, 2019 e 2018.

Así mesmo podes consultar como cada empresa do Grupo, a través da súa actuación responsable, contribúe ao desenvolvemento sostible picando no país correspondente no seguinte mapamundi e accedendo ao Informe de Actuación Responsable e Contribución ao Desenvolvemento Sostible.

planetaplaneta_on
personas-off-galpersonas-on-gal
producto-on-galproducto-off_gal
comunidadescomunidades-on