O compromiso con/do noso produto

O noso compromiso é facilitar o acceso aos mercados de produtos do mar, nutritivos, sans, saborosos e innovadores, producidos de xeito responsable.

Gobernanza

Para guiar a nosa acción responsable no piar do produto, de acordo coa nosa política de RSE, desenvolvemos a Política Corporativa de Seguridade e Calidade dos Alimentos do Grupo Nueva Pescanova.

Esta política establece o alcance e os principios do noso compromiso coa calidade e a seguridade alimentaria. É a nosa referencia para definir os obxectivos das accións que garantan a calidade, seguridade alimentaria e excelencia dos produtos do Grupo Nueva Pescanova. Tamén contribúe á promoción dunha cultura de calidade e excelencia entre todos os nosos profesionais.

Esta política comprométenos a:

 • Consumidor como base da nosa oferta de valor.
 • Os nosos produtos cumpren os máis estritos niveis de seguridade e calidade dos alimentos.
 • Os procesos de produción da nosa cadea de valor baseados na eficiencia e a sustentabilidade.

Os principios nos que se basean a calidade e a seguridade alimentaria no grupo son:

 • Foco no consumidor.
 • Compromiso da Dirección.
 • A implicación de toda a organización.
 • Actuar cos provedores.
 • Análise de riscos.
 • Decisións baseadas en probas e datos.
 • Mellora continua.
 • Formación, información e sensibilización.
 • Superioridade do produto.
 • A disposición dos obxectivos.
 • Eficiencia e singularidade na xestión.
lomos merluza 2021

Produtos do mar innovadores, nutritivos e saudables

Estamos comprometidos en ofrecerlles aos consumidores produtos do mar innovadores e saudables, investigando e comunicando a importancia do valor nutritivo dos produtos na súa dieta.

Produtos do mar seguros e de calidade

Ofrecémoslles aos nosos clientes e consumidores produtos de orixe mariña que garanten a súa seguridade alimentaria, respectando os máis altos estándares de calidade.

Bandeja Rodolfos

Produtos do mar responsables e sustentables

Comprometémonos co desenvolvemento de produtos do mar sustentables e responsables, optimizando a definición, o deseño dos nosos produtos e procesos, atendendo a criterios de eficiencia e desempeño ambiental.

planetaplaneta_on
personas-off-galpersonas-on-gal
producto-on-galproducto-off_gal
comunidadescomunidades-on