Pescanova Biomarine Center – Opening
9 November, 2021
Porriño Industrial Center (Pontevedra)
20 August, 2021

Pescanova Biomarine Center

Pescanova Biomarine Center

Pescanova Biomarine Center

Contact

Tesa Díaz-Faes Santiago
Directora de Comunicación Grupo Nueva Pescanova
Tel. +34 610 53 36 50
Paloma Fernández
LLYC
Tel. +34 91 563 77 22 (ext. 2111)