O compromiso coas nosas persoas

O respecto á diversidade, a seguridade, o crecemento profesional e o orgullo de sentirse parte do Grupo son bases para o noso éxito e o mantemento de relacións de confianza con provedores, clientes, consumidores e comunidades.

Diversidade e igualdade

Protexemos os dereitos laborais e comprometémonos a impulsar a diversidade e a igualdade de oportunidades entre todos os traballadores e a adecuada conciliación da vida familiar e laboral.

Seguridade laboral e benestar dos traballadores

Promovemos unha contorna de traballo seguro e saudable para todos os traballadores, mediante un sistema eficaz de prevención de riscos laborais e campañas de mellora da saúde e clima laboral.

Crecemento profesional

Promovemos políticas orientadas ao desenvolvemento persoal e profesional dos nosos traballadores a través de programas de formación, valoración continua e compensación.

personas-off-galpersonas-on-gal
producto-on-galproducto-off_gal